Grinebiter's aksjebrev i bøker og blader
Grinebiter.com bilder og informasjon blir often brukt i bøker, magasiner, og andre tidsskrifter. Her er noen eksempler.


Hestetransport innen handel, industri og bergverk
vil etter planen komme ut i oktober 2011. Denne boken vil bli veldig omfattende (400+ sider og inneholder mere enn 800 illustrasjoner)

Boken skal vise hvor omfattende bruken av hester var innen handel, industri og bergverk før motorkraften overtok. Dokumentasjonen vil gi eksempler både fra små handels- og produksjonsbedrifter og store industriforetak og gruveselskap. Boken vil samtidig presentere ulike kjøretøy og redskap, herunder bæreredskap for hest.

Boken vil inneholde flere av Grinebiter's aksjebrev. Blandt annet:

Christiania Hesteskosömfabrik
Katfos Cellulosefabrik
Hønefos Bryggeri
Bømmeløens Gruber
Portland Cement


Til høyre ser du bilde av det kjente Portland Cement aksjebrevet.
Fra kaupang og bygd 2010
Fra kaupang og bygd 2010 er Hedmarksmuseets og Hamar historielags årbok. Temaene i boken er varierte og spenner fra Bjørnstjerne Bjørnson og Sagatun, via smugling på Hedmarken til Julesangtradisjonene i Hedmark. Boka er å få kjøpt i museets butikk på Domkirkeodden og på Gravdahl bokhandel.I overnevnte bok bil du finne bilde og omtale av Grinebiter's Norsk Maskinindustri aksjebrev.
Scripo-Nytt
Scripo-Nytt blir utgitt tre ganger i året av Norsk Selskap For Scripofili - Norge's beste aksjebrev klubb. I Scripo-Nytt number 46 så brukte de bilde av Grinebiter's Svolvær Havfiske aksjebrev.

I dette nummeret av Scripo-Nytt fikk vi også omtale av våre svenske jernbane aksjebrev samling som vi er veldig stole av.

Scripo-Nytt oppfordrer også medlemmene til å lage aksjebrev lysbilde fremvisning på Youtube.

Hvalskip som tar in fangsten Bildet over viser hvalfangst skip som tar inn dagens fangst! Hvalfangst er en del av Norge's historie og er en favoritt blandt mange aksjebrev samlere.
Sjekk ut våre Hvalfangst aksjebrev