GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Østerscompagniet Norge

Selskapet ble stiftet allerede i 1883 med en aksjekapital på kr. 100.000. I selskapets styre satt blant annet den kjente havforsker G.O. Sars (Georg Ossian sars), Selskapets formål var å drive østersavl på norskekysten fra Helgeland til Svinesund.

De første aksjebrev som er kjent er fra 1186. Aksjekapitalen ble utvidet i 1893. Aksjebrevet er utstedt til H.S Majestet KONG OSCAR II ( 1829-1907 - Oscar II var konge av Norge og Sverige fra 1872, i Norge til 1905 ) og antas å stamme fra en kapitalutvidelse der kongelig grunn ble benyttet til østersavl. Som betaling for leie av kyststripen mottok kongen heller aksjebrev i selskapet.

Forøvrig er det lite kjent hva som skjedde med selskapet, men det kan ikke ha eksistert særlig lenge.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com