GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Alby United Carbide Factories

Selskapet som var registrert i England, bygget i 1908 opp verdens største karbidfabrikk i Odda, basert på kraft fra Tyssefaldene. Bedriften sysselsatte over 500 mann på det meste. I 1914 ble aksjemajoriteten kjøpt opp av norske kapitaleiere, med Ragnvald Blakstad i spissen.

Selskapet gikk konkurs i 1921, og et par år senere ble driften re-etablert, nå under navnet Odda Smelteverk. Dette selskap ble nedlagt for få år siden.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com