Apenes Rederi
Aksjeselskap historie.Selskapet ble stiftet i Fredrikstad 5. desember 1913, ved en sammenslåing av skipsselskapene "Fri" og "Frank" I disse gamle selskapene var aksjekapitalen til sammen 580. 000 fordelt på aksjer a kr 1.000, som ved sammenslåingen ble overtatt for halvparten. Selskapets aksjekapital ble dermed kr 280.000 fordelt på 580 aksjer ei kr 500.

Selskapets disponent var R. C. Apenes, med seg i styret var konsul S. Capjon, Disponent K. N. Vegard og kasserer H. O. Bjørge.

Selskapet ble jo etablert like før jobbetiden satt inn, og aksjonærene opplevde gode tider. I 1914 var utbyttet 10%, mens det i årene 1915 til 1918 ble gitt 50% i utbytte. I 1916 ble SIS "Frank" solgt og aksjonærene fikk utbetalt hele kr 1000 per aksje. Aksjekursen var i 1918 oppe i kr 1500.

Inntil oktober 1917 gikk dampskipet "Fri" i løsfart, men ble da rekvirert av den engelske regjering. Selskapet fikk en timecharter hyre på kr 35 per tonn i måneden, leietaker dekket også de øvrige utgifter.

PS. Les andre Aksjebrev historier.
Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact