Arendals Dampskibsselskab
Aksjeselskap historie.Arendals Dampskibsselskab ble stiftet allerede i 1857 og var i mer enn 100 år med på å dominere kysttrafikken her i landet. Selskapet trafikkerte i mange år rutene Oslo - Bergen og Brevik - Kristiansand. Båtene fraktet passasjerer, gods og post.

Økonomisk hadde selskapet både opp og nedturer, men stort sett drev selskapet det bra, med jevnt gode resultater.

I siste halvdel av 1980 ble selskapet splittet opp. Den videreførte delen som stort sett var et busselskap, ble videreført under navnet Aust Agder Trafikkselskap (ATS) NSB kjøpte opp aksjene i Arendals Dampskibsselskab på 1990 tallet..
Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact