GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Arendals Privatbank

Banken ble etablert i 1875 med en aksjekapital på 1 mill. kr. fordelt på 250 aksjer a kr. 4.000.

Axel Herlofson var bankens leder, og styrte stort sett denne som sitt private foretak. Store beløp ble lånt ut til Herlofsons mange spekulative foretak, og da disse gikk dukken kom banken opp i store vansker. Det endte da også med konkurs i 1886. Landets første bankhavari var dermed et faktum

Axel Herlofson ble satt under tiltale og dømt til 6 års straffarbeid. Konkursen førte til et voldsomt krakk i byen, blant annet gikk to av stedets sparebanker over ende, og arbeidsløsheten føk opp i 50%.

Som en følge av dette ble initiativet tatt til å stifte Det norske Arbeiderparti i 1887, ved Ormetjern i utkanten av Arendal. På grunn av bankens interessante historikk er Arendals Privatbank aksjebrevet meget ettertraktet blant samlere.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com