GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Bark Concordia

Dette selskap ble etablert i Kristiansand i 1898. Aksjekapitalen var på kun 10.000 kr. fordelt på 20 aksjer. Selskapet eide Bark ”Concordia”, bygget i Drammen 1870. Skuta som var bygget av tre, var på 242 register tonn.

I bestyrelsen satt generalkonsul Gunnar E. Due, properitær Johan Weisser, og Emil Thorkildsen, alle fra Kristiansand. Aksjebrevet er meget sjeldent.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com