GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Bentse Brug

Dette selskapet er blant de eldste norske industribedrifter , med røtter helt tilbake til 1650 tallet, da Ole Bentsen fikk anlagt en kvern ved en av fossene i Akerselva.

I 1686 fikk han det kongelige privilegium til enerett på drift av papirmølle. Landets første papirmølle stod ferdig i 1695. Gerhard Treschow ble med som partner, da Ole Bentsen hadde lite med kapital. De to ble straks uvenner og Bentsen ble presset ut med kun en enkel kvern.

Det første året produserte man 1300 stk. rispapir. Selskapet skiftet eiere flere ganger. Råstoffet til papiret var først kluter, fra 1858 rugmalm og tremasse fra 1860. I 1873 ble selskapet omgjort til et A/S, med en aksjekapital på kr 150.000.

En rekke bedrifter ble innlemmet i selskapet. Den første konkursen kom i 1890, hvor den utbetalte dividende var 26%. Fabrikken fikk nye eiere og ny kapital ble hentet inn senest i 1898. Bedriften gikk med i dragsuget til Christiania krakket i 1899.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com