GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     




Bisp

Dette lille Bergens rederiet ble som mange andre norske rederier etablert under jobbetiden, i juli 1916 så Bisp D/S dagens lys. Selskapets aksjekapital var kr 540.000 fordelt på 540 aksjer.

Disponenter var Anton Jacobsen og Carl Anderssen jr. I starten eide selskapet D/S Bisp, bygget av jern i 1889 med en lasteevne på 1.250 t. dw. Rederiet fikk en god start med utbytte til aksjonærene i 1916 og 1917 på 20 og 60 prosent.

I desember 1917 fikk skipet en last med salt fra Fleetwood, England til Island. Skipet gikk på grunn og skipet mistet det meste av det gode markedet i 1918 på grunn av reparasjoner. Selskapet slet seg gjennom 1920 årene, hvor de kun eide gamle D/S Bisp.

Aksjekapitalen ble gradvis nedskrevet og var i 1930 på kun kr 170, mens aksjene ble omsatt dette året til kr 80 – 90. Siste livstegn fra selskapet finner vi i 1935.

Mere aksjebrev informasjon




  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com