GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     






Brødrene Øveraasens Motorfabrik

Selskapet ble konstituert den 6. september under full høykonjunktur og de priser som ble betalt for fabrikken med maskiner, inventar og lagerbeholdning var selvsagt preget av tiden. Aksjekapitalen var på 1. mill kroner hvorav 200.000 kr var friaksjer til selgerne som var Øveraasfamilien på Gjøvik.

Fabrikken måtte snart ta opp et lån på en halv mill. kroner til driftskapital i Gjøvik og Oplands Kreditbank. Driften gikk med et lite overskudd de tre første årene, men ikke nok til at aksjonærene fikk noe utbytte.

Problemene begynte i 1921. Selskapets hovedprodukt, TRYGG-motoren, ble meget vanskelig å omsette, da elektrisk kraft nå ble meget vanlig utover på bygdene. Selskapet tapte nærmere 500.000 kroner frem til 1926, og selskapets hovedbankforbindelse ble satt under offentlig administrasjon den 16.5.1927, og selskapet ble solgt til den opprinnelige eier/selger for 245.000 kroner, men det var jo intet problem siden han hadde fått 800.000 kroner for bedriften ti år tidligere.

Selskapet ble senere reorganisert og gjort til aksjeselskap igjen og produserer i dag landbruksredskaper og snøryddingsutstyr.

Mere aksjebrev informasjon


Brødrene Øveraasens Motorfabrik



  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com