GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Buxerdampskipet Tryg

Om dette lille selskapet kjennes ingen nærmere historikk. Det bestod kun av 8 parter på hver kr. 1083,75 og er således et av de minste partsrederier som kjennes.

Selskapet ble stiftet i Christiania 1899 av Chr. Møller (født 1875) I Drammen. Møller var fabrikkeier og var innehaver av firmaet W.C. Møller som produserte redningsapparater,lue og pelsvarer.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com