GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Central

Aksjeselskapet Central A/S som ble stiftet i 1892 og som har adresse Lille Grensen 7 kan føre sin historie tilbake til 1764. Da ble det bygget en bondehandelsgård her med svaleganger. Her ble det drevet handel, men også servering og overnatting.

Populært ble stedet kalt "Pultosten". Det var her Bjørnstjerne Bjørnsons foreidere ,stud. teol. Peter Bjørnson og Elise Nordraak, traff hverandre. I 1874 ble gården herjet av brann og tomten ble kjøpt av en gruppe på fire med rittmester Thv. Meyer og regjeringsadvokat Chr. Lasson i spissen.

De lot reise et forretningsbygg som ble kalt Central. Bygget hadde foruten kontorer ,cafe, møtelokaler og atelier for kunstnere. Av kjente kunstnere som holdt til her kan nevnes; Chr. Krogh, C.W. Barth, Ludv. Skramstad og Kund Bergslien malerskole holdt til her. Også Edvard Munch skal ha holdt til i gården.

I 1892 ble gården solgt til et nytt selskap som tok navnet CENTRAL. Kjøpere var arkitektene Ove Ekmann og Einar Smith og de bygget om gården slik det stort sett står i dag. Aksjekapitalen var fordelt på kun 20 aksjer a kr 6000, hvorav bare 12,5 % av dette beløpet ble innbetalt.

I 1903 flyttet Morgenbladet inn. Samme år ble også aksjenes verdi nedskrevet til kr 500 grunnet eiendomskrakket i Kristiania noen år før. Det aktuelle aksjebrevet har orginalunderskrifter av Chr.Langaard og C.J. Hambro som begge satt i styret i forskjellige perioder.

I 1954 ble Morgenbladet eier av gården og har siden gått under navnet "Morgenbladetgården". Morgenbladet solgte i 1975 gården til Østlandske meierienes Salgssentral som moderniserte bygget fullstendig.

I dag er bygget overtatt av UNI-Storebrand og huser blant annet bladet SE og HØR.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com