GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Christiania Hesteskosømfabrik

Det er ikke kjent når dette selskapet ble stiftet. Selskapet drev produksjon av hestesko som var faktisk en stor eksportartikkel på slutten av det forrige århundrede.

Det har tydligvis vært et selskapet hvor kapitalsterke personer tegnet aksjer: Blandt annet baron Herman Wedel Jarlsberg (1818-1888) som eide Bogstad Gård utenfor Oslo, Carl Wedel Jarlsberg som var godseier på Atlungstad i Stange.

Carl Wedel Jarlsberg var landbruksutdannet fra ÅS landbruksskole i 1878, han var ordfører i Stange kommune, direktør i Stange Sparebank, stor skogeier og blant stifterne av Norsk Skoginnkjøpslag. Han var en ivrig jeger og ble i 1878 gift med Amalie Thomine Michelet.

Mere aksjebrev informasjon


Christiania Hesteskosømfabrik aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com