GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Christiania Maskinverksted

Selskapet ble etablert så tidlig som 1866. Selskapet ble dannet som et aksjeselskap i 1899, med en aksjekapital på kr 200.000 fordelt på 400 aksjer.

Firmaet leverte dampmaskiner, kjeler, turbiner, broer, taubaner og elevatorer, samt maskinerier sagbruk, høvlerier. Papirfabrikker, kornmøller, jernkonstruksjoner og reperasjoner av støpegods.

Selskapet som lå i Thv. Meyersgate 4 – 6 i hovedstaden, holdt det gående i mange år. Den noe trange beliggenhet var trolig en av årsakene til at selskapet ikke klarte konkurransen mot Kværner og Christiania Spigerverk.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com