GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Christiania Theater

Dette teateraksjebrev som er det eldste som kjennes i Norge representerer en god del kulturhistorie. Allerede i 1769 ble de første teaterstykker oppført i Christiania, men det fantes ikke noe fast teaterscene. Teater var forbeholdt de kondisjonerte familier og deres nærmeste omgangskrets.

I 1780 ble det første dramatiske selskap dannet med blant annet Bernt Anker og James Collet som stiftere. (Disse to herrer var byens rikeste menn.) Selskapet hadde sitt faste tilholdssted i Grændsehaven som var eiet av J.Collet.

Det første offentlige private teater i Christiania ble dannet i 1799 da en en gruppe på 2-300 kvinner og menn stiftet Christiania Dramatiske selskab og kjøpte Grændsehaven av Collet. Selskapet gikk imidlertid i gang med planene om et nytt og moderne teater og dette stod ferdig i 1802. Selskapet var organisert som et aksjeselskap, og hadde plass til 500 tilskuere.

Benkene i salen var forbeholdt damene, mens herrene måtte stå på begge sider. I 1827 ble det første offentlige teater reist. Teateret fikk navnet Christiania Teater. Ved oppførelsen av P.A.Heibergs stykket "Indtoget" den 5, November 1835 brøt det ut brann i teateret og bygningen til Christiania Teater i Malteby brant ned til grunnen. Ingen personer kom til skade i brannen. Imidlertid ble det i 1836 etablert et nytt selskap, denne gang et aksjeselskap med navnet Christiania Teater som fikk en aksje kapital på SPD 18425 fordelt på aksjer a 25 SPD (totalt 737 aksjer). Vel 30 aksjonærer deltok og det ble valgt et midlertidig styre på fem personer, samt et representantskap på ni personer.

Det var fremtredende personer som Baron Wedel-jarlsberg, Grev Wedel Jarlsberg, Høiesteretsassessor Motzfeldt, kjøpmann J.Heftye, Peder Carl Lasson og kjøpmann Jacob Meyer.

Dette selskapet fikk oppført et teater på Bankplassen i Christiania og som stod ferdig den 4. oktober 1837. Aksjebrevene ble først utstedt i 1841. Aksjebrevet gjelder for 50 SPD og Christoffersen. Aksjebrevet har egenhendig signaturer fra flere av de fremtredende personene som Andreas Tofte, som var Christiania første ordfører etter forandringslovene i 1837, Jacob Meyer, som var far til den mer berømte Thorvald Meyer. Jacob Meyer var en ivrig hestesportsmann og arrangerete travløp på isen for Akershus Slott. Jacob Meyers pokalløp arrangeres den dag i dag.

Peder Carl Lasson er stamfar til kjente personer som Oda Lasson (senere gift med Chr. Krogh) og "Sønner av Norge"

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com