GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Christiansands Møller

Christiansands Møller er en bedrift med lange tradisjoner.Det har antagelig vært drevet møllevirksomhet ved Grimsbekken utenfor byen før 1641 da Kristiansand ble grunnlagt.

I lang tid ble møllene drevet for kommunens regning, men i 1787 ble gården Grim med påstående møllebruk,dambygninger etc. overdratt til Peder Mørch. Eiendommen ble i familien Mørchs hender fram til 1871 da den ble solgt til Kristiansand Kommune.

Allerede i 1874 ble Møllene solgt til et Interessentskap bestående av Stadshauptmand H.G. Kirsebom og kjøpmennene Joh.P.Johnsen An Olsen, S.P. Dahm samt brødrene Rosenkilde. Etter fire års drift selger disse herrer selskapet til Christiansen & Co. som gav det navnet "Christiansens Møller". videre ble selskapet igjen solgt til noen nye interessenter med Joh. P. Johnsen i spissen og det nye A/S fikk navnet "Christiansands Møller". Produksjonen var ca 200 tønner pr. dag. I 1896 ble det et omdannet til et aksjeselskap med 160.000 kr i aksjekapital ogsaa i april ble møllen rammet av en stor brann og og man vurderte å flytte møllen ned til havnen. Dette måtte imidlertid oppgis. Man besluttet å utvide aksjekapitalen til 375.000 kroner i 1901 og gjenoppbygge møllen. Dette ble gjort og i 1902 stod den nye mølle klar og driften ble gjenopptatt.

Selskapet har siden vært i full drift og ble senest i 1988 overtatt av Noragruppen. Selskapet "Christiansands Møller" er fortsatt i drift den dag i dag.

Mere aksjebrev informasjon


Christiansands Møller aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com