GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Dagbladet Sarpen

I styret for denne avisen satt Peder Ludvik Kolstad (1878-1932) fra Borge i Østfold. Han var Norges statsminster og finansminister fra 1931 til sin død den 5.mars 1932. Han representerte Bondepartiet.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com