GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Den Norske Vexel og Landmandsbank

Denne banken var en av de nystartede og dårlige styrte banker som så dagens lys rett før århundreskiftet. Den led allerede fra begynnelsen så store tap at den ikke hadde muligheter til å fortsette.

Da den innstilte høsten 1902 viste det seg imidlertid at en del av kapitalen var i behold. Inn-skyterne, som forøvrig var meget få, fikk igjen sine penger og også aksjonærene fikk noe tilbake av sin inskutte kapital. Aksjebrev i denne banken ble neppe utstedt.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com