GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Det Bergenske D/S

Selskapet ble stiftet i 1851 med en aksjekapital på 3 millioner kroner. Selskapet var i mer enn 130 år blant Norges største rederier. I 1917 eide selskapet 49 skip, i 1931 54 skip og i 1961 35 skip. Det har vært medeier i mange ulike segmenter innenfor skipsfart som: løsfar”, linjefart, og tankfart i perioden 1951 til 1979. Cruise skip i perioden 1921 fram til 1971. The Royal Viking Line var et samarbeid med det Nordenfjeldske D/S.

I 1970 årene begynte et gradvis salg av virksomhetene. Blant kjøperne var Troms Fylkes D/S og Kosmos fra Sandefjord.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com