GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Det Keiserlige Indiske Compagnie

Dette selskapet som ble stiftet så tidlig som i 1723 av en gruppe rike flamske forretningsmenn etter initiativ fra keiser Karl VI.

Grunnen var at han ønsket en uavhengig kolonipolitikk styrt av det Keiserlige Indiske Compagnie. Selskapet ble stiftet for 30 år og hadde privilegier til å drive handel med "the East and West Indies". Dvs. både den nye og den gamle verden.

Til å begynne med hadde selskapet en fantastisk suksess, men ble etterhvert ofret på det politiske alter. De hollandske og engelske handelskompaniene forlangte at selskapet ble likvidert som motytelse at de skulle gjøre veien fri for at Maria Theresa skulle få entre tronen til Habsburgerene.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com