GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Det Konglige Ocroierede Almidelige Brand Assurancecompanie

Etter den store brannen i Kjøbenhavn i 1795, ble man enige om at det var behov for beskyttelse mot liknende tragedier. Den dansk norske kong Christian Vll, gav i 1798 tillatelse til etablering av dette forsikringsselskap.

Aksjekapitalen var 500.000 fordelt på 5000 aksjer á 100 rigsdaler, hvor kun 20% måtte innbetales med en gang. Aksjene ble fordelt på både dansker, nordmenn og tyskere.

Den danske kongefamilie var også betydelige aksjonærer. Selskapet ble en suksess fra første dag og også mange nordmenn tegnet forsikringer i selskapet. Ved unionsoppløsningen opphørte polisene i Norge. Selskapets aksjekapital ble ikke forandret før 1891, da de fusjonerte med Det Kongelig Almindelige Brandassurancecompagni.

Aksjene har siden utstedelsen vært handlet på Kjøbenhavn børsen fram til 1985, da hele selskapet ble overtatt av Skandia Forsikring. Aksjebrevene ble innløst så sent som i 1988 og hadde da vært gyldige i 190 år! Med få unntak utbetalte selskapet et årlig utbytte på 10%. Ved innløsningen hadde aksjen en verdi på 12.000 svenske kroner.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com