GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Det Nordiske Export og Import Co

Selskapet ble stiftet i Kristiania i 1917 med det formål å drive import og eksportvirksomhet. Bak selskapet stod etablerte forretningsmenn som adv. Chr. Langaard (Tidemanns Tobakk), statsråd O.A. Lindvig, godseier R. Mortensen, konsul B. Stolt-Nilsen og skipsmegler H.B. Blehr.

Selskapets kapital var på hele 5 mill kroner. Kun 50% av beløpet ble innbetalt. Det ble raskt opprettet filialer i New York og Petrograd. Selskapet fikk sin dødsdom ved at det hadde kjøpt opp en hel mengde ukurante varepartier til høy overpris.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com