GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Det Oversøiske Compagnie

Selskapet ble stiftet som aksjeselskap i 1899 ved overtagelse av det eldre selskap ved samme navn. Selskapet er egentlig ikke et rent shippingselskap, da hovedvirksomheten var oversjøisk eksport, import og befraktning. Den opprinnelige aksjekapital var på 500.000 kr. fordelt på maksimum 2500 aksjer.

Aksjer for større beløp ble også utstedt, så det nøyaktige antall er ikke sikker. Selskapet utvidet sin kapital en rekke ganger og hadde en total aksjekapital på 6 mill kroner i 1918. Selskapet hadde hele 15 filialer verden over.

Det oversøiske Compani forsøkte en tid å overta Siberian Steamship men dette lyktes ikke da selskapet kom i store økonomiske problemer grunnet kjempespekulasjon i sukker, men dessverre hadde også et annet selskap samme planer og sendt sitt sukker ut i markedet rett for nesen på Det Oversøiske Compagnie.

Resultatet var kollaps i markedet og det var snakk om et tap på ca. 25 mill kroner eller mere enn 4 ganger aksjekapitalen. Selskapet gikk i likvidasjon i 1921 og endte tragisk for mange av selskapets ledere som også hadde spekulert for egne penger. Ille gikk det for selskapets adm.dir. generalkonsul Chr. B. Lorentzen som gikk personlig konkurs.

Mere aksjebrev informasjon


Det Oversøiske Compagnie aksjebrev


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com