GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Dovre Bergselskabet

Dette lille gruveselskapet ble etablert i Christiania i 1907. Aksjekapitalen var på kr. 100.000 fordelt på 200 aksjer. Selskapet må betraktes som en forløper til A/S Røstvangen.

Historien er den at ”malmkungen av Norge", den svenske industrimagnaten Nils K. Persson, sammen med en gruppe investorer, hadde startet utvinning av svovelkis ved Røstvangen i Tynset kommune. På grunn av de nye konsesjons- lovene ble det vanskelig for utlendinger å eie grunn i Norge. Bergselskabet Dovre forsøkte å utnytte situasjonen og slå til seg gruvene ved Røstvangen.

Etter langvarige forhandlinger kom imidlertid partene til enighet, og sammen dannet man A/S Røstvangen som drev gruvene frem til 1920.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com