GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Drammen-Laurvig-Skien Jernbane

Anlegget ble bestemt ved stortingsbesluttning den 9.6.1875 og vedtatt i kongelig resolusjon av 25.2.1876. Banen mellom Drammen og Larvik med sidelinje fra Skoppum til Horten den 7.12.1881. Banens lengde var 110 kr. Etappen fra Larvik til Skien på 46 km ble åpnet 24.11.1882 og sidelinjen Eidanger-Brevik på 9 km først den 16.10.1895. Banens totale kostnad var 12.6 mill kroner hvor staten eide aksjer for 9.6 mill kroner. (77,5%).

De øvrige aksjer var eid av kommuner og privatpersoner. Det ble utstedt følgende forskjellige aksjeklasser: Litra A (50.000 kr.), Litra B (25.000 kr.), Litra C (400 kr.), Litra D (200 kr.) og Litra E (100 kr.), Litra A og B var forbeholdt staten.

Selskapet gav intet utbytte og fra 1913 begynte underskuddene å komme. I 1918 vedtok Stortinget at alle private aksjer skulle tvangsinnløse av Staten.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com