GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Elverums Kreditbank

Banken ble stiftet den 3. November 1917. Aksjekapitalen var på 2,5 mill kroner fordelt på aksjer a kr 500. Banken fikk noen problemer i 1922 og måtte nedskrive aksjekapitalen til 1,5 mill samt at pålydende ble forandret til kr. 300.

Med jevne mellomrom måtte banken ytterligere nedskrive aksjekapitalen uten utbetaling til aksjonærene slik at denne i 1936 var på kun 250.000 kr.

Først den 1.mars 1957 overdro banken hele sin formue til Christiania Bank og Kreditkasse og ble da en filial av denne, som den fremdeles er i dag. Aksjebrev i slike innfusjonerte banker er normalt destruert ved ombytting av nye aksjebrev, og aksjebrev i Elverum Kreditbank er derfor kun kjent i noen få eksemplarer.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com