GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Enoch Tulins Aeroplansfabrik

Dette selskapet ble stiftet i 1917 med det formål å drive flyproduksjon. Om selve selskapet er ikke så mye å si.

Derimot er innehaver av dette aksjebrevet verdt å merke seg. Det er utstedt til Gustav Daren (1869-1937). Han var svensk oppfinner og utdannet agronom, men etter å ha gjort seg bemerket ved konstruksjon av landbruksredskaper, fikk han anledning til å utdanne seg til ingeniør. Han oppfant blant annen en pasteuriseringsapparat og en melkemaskin.

I 1901 ble han teknisk leder for Svenska Karbid og Acetylen AS og ble fra da av opptatt med utnyttelsen av acetylen til belysning, spesielt for anvendelse i fyr og bøyer. Han gjorde en rekke nye oppfinnelser og fremfor alt gjorde han seg bemerket ved utviklingen av Aga-lyset hvor faren for eksplosjon ved bruk av acetylen ble eliminert.

For disse oppfinnelsene som var av enorm sikkerhetsmessig og økonomisk betydning for fyrvesenet fikk han i 1912 Nobelprisen i fysikk. I 1912 ble han sterkt skadd ved en eksplosjonsulykke og mistet det ene øyet, men fortsatte likevel sitt forskerarbeid inntil sin død.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com