Erling Dekke Næss
Han var kun 27 år gammel da han var med på å stifte The Viking Whaling Co. Ltd i 1928Erling Dekke Næss (1901-1993) Født i Bergen. Han var kun 27 år gammel da han var med på å stifte The Viking Whaling Co. Ltd i 1928.

Erling Dekke Næss var kjent for:

Ledet utvikling mot stor tonnasje, både innenfor tank og bulkskip.

Oppfant kombinasjonsskipene.

På et tidspunkt kontrollerte han verdens tredje største handelsflåte. Sentral i Nortraship og Intertanko.

Solgte alt før krisen i 1970 årene.

Ble hedret med St. Olavs orden for sin samfunns nyttige innsats.

Han var en stor donator, han gav flere store gaver til ulike samfunnsnyttige formål.

PS. Les andre Aksjebrev historier.

Mere aksjebrev informasjon


Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact