GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Evy

Aksjekapitalen var kr 90.000 fordelt på 90 aksjer. Selskapet ble bestyrt av H.T. Realfsen, som hadde sitt kontor i Solum , ved Skien.

Lønnen var kr 500 per år + 5 % tantieme av nettooverskuddet. Han stod også bak søster selskapene: ”Carita”, ”Effendi”, ”Esther, ”Evy”, Regina og ”Kurt”, som vi kjenner aksjebrevene til. Alle disse aksjebrev har likt utseende.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com