GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Farsund Privatbank

Farsund Privatbank ble opprettet i 1907. Aksjekapitalen var på kun 10.000 kr i stiftelsesåret, men vokste etterhvert til 1 mill. kroner i 1918.

I selskapets direksjon satt blant andre skipsreder G.C. Brøvig (bestefar av dagens kjente Brøvig reder og investor).

Banken klarte seg gjennom de harde 20-årene og ble slått konkurs først 4. august 1932. Grunnen til konkursen var først og fremt de store internasjonale valutafall, stor arbeidsløshet og det at folk trakk sine penger ut av banken.

Bankkonkursene i begynnelsen av 30-årene var den siste av større bankkriser før våre dagers bankkrise igjen er et faktum.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com