GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Fevigs Jernskibsbyggeri

Fevigs Jernskibsbyggeri var et av landets ledende skipsbyggerier i sin samtid. Selskapet ble etablert i 1890. Etter en turbulent periode utover på –90 tallet, ble selskapet reorganisert i 1895, med en aksjekapital på kr. 146.000, fordelt på 292 aksjer a kr. 500.

Landets ypperste skipskonstruktør, bergenseren Randulf Hansen, var ansatt som driftsleder. Han hadde utdannelse fra England, som den gang var sentrum for verdens jern- og stålskipsbygging.

Selskapets historie ble kort men eventyrlig, og produksjonen gjennom de nær 20 årene det virket, var uten sidestykke i landet. – Gjennom denne periode sjøsatte man over 70 skip. Av disse var hele 14 stk. jern- og stålseilskip. Når det gjelder denne type skip, er det her i landet bygget i alt 27 enheter, det vil si at over halvparten er levert fra Fevigs Jernskibsbyggeri!

Det mest kjente dampskip verkstedet leverte, er nok ”Dronningen”, et kystruteskip bygget for Arendals Dampskibsselskab.- ”Dronningen” hevdes av mange å ha vært det vakreste rutefartøy som noensinne har trafikkert norskekysten! I 1899 sjøsatte man dampskipet ”Ansgar”, på 6.000 t. Dw., inntil da det største skip som var bygget i Norge.

På det meste arbeidet det ca. 400 mann ved verftet. Selskapet ble avviklet i 1909, men videreført en del år av Fredriksstad mek. Verksted, under navnet Sørlandets Skibsbyggeri.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com