GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Froøerne og Halten

Selskapets formål var å drive handel, gårdsbruk, fordrift. fiskeri og industri. 3 april 1917, ble det vedtatt å utbetale kr 750 til aksjonærene, som tilsvarer 75 % av aksjebrevets pålydende. Da selskapet ble oppløst 4 desember 1920, ble det utbetalt en slutt dividende på kr 10 per aksje.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com