GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Glørud Nikkelkompagni

Selskapet ble stiftet i Kristiania i 1876 med en aksjekapital på kr 240.000 fordelt på kun 60 aksjer. Initiativtakere til selskapet var Christian August Anker (1840 – 1912) og T. Peterson fra Moss. C. A.

Anker hadde sitt hovedsete på Rød Herregård utenfor Halden og var en typisk grunder og blir sett på som en av de mest betydningsfulle forretningsmenn i siste halvdel av det 19 århundre. Han var en foregangsmann innen norsk tremasseindustri . Han grunnla Den Ankerske Marmorforretning i 1895 i Ankerske jernmalmfelter i Kirkenes 1905, som året etter ble solgt til A/S Sydvaranger. Han startet i 1908 kullgruve på Spitsbergen, som senere ble overtatt av Store Norske Kullkompani.

Glørud Nikkelverk ble ikke noe vellykket prosjekt. Nikkelprisene falt med 50% på verdensmarkedet i 1877/78, noe selskapet ikke kunne leve med.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com