GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Grønlandet Sødra forvaltnings AB.

Aksjebrevene er signert av Ivar Kruger (1880-1932). Kruger var svensk industri- og finansmann. Han startet i 1907 entrepenørfirmaet Kreuger & Toll sammen med sin barndomsvenn Paul Toll. Selskapet Grønlandet Sødra Forvaltnings AS stiftet han i 1910 sammen med Paul Toll.

Dette var deres eiendoms og entrepenørselskap. Selskapet bygget stadion hvor de olympiske leker fant sted i Stockholm i 1924. Dog er Ivar Kruger best kjent for sine finasielle krumpspring og svindlerier. Kreugerfamilen eide fra tidligere flere fyrstikkfabrikker som i 1912 ble sammensluttet under Ivar Kreugers ledelse. Ved fusjon i 1917 ble Svenska Tendsticksaktiebolaget dannet. Kreuger satset deretter meget strekt på internasjonale markeder og dannet flere selskaper rundt om i verden.

Ved å yte statslån fikk han monopol på fyrstikkproduksjon i en rekke land. Det er anslått at selskapene på siste del av 1920-tallet besørget slike statslån for mer enn en milliard kroner, og omkring 1930 behersket Kruger ca 80 % av verdens fyrstikkproduksjon. Kreugerselskapenes vekst og lån var imidlertid dårlig sikret. Da den verdensomfattende økonomiske krise kom høsten 1929 ble selskapene rammet for fullt. En tid forsøkte Kreuger å skjule svakhetene gjennom storstilte bedragerier og verdipapirforfalskninger.

Da problemene ikke lenger kunne skjules skjøt han seg i Paris i 1932. Hans selvmord førte til krakk på Stockholmsbørsen som måtte stenge en tid. Skandalen avdekket flere kriminelle forhold.

Konkursoppgjøret for boet viste aktiva for 98 mill kroner mens passiva beløp seg til hele 1170 millioner kroner. Svenska Tendsticks AB ble senere rekonstruert og er i dag et av Sveriges største industribedrifter.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com