GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Hafslund Sulfitfabrik

Forløperen til dette selskapet var Hafslund Træmassefabrik som ble grunnlagt i 1874. og som var landets eldste celluloseanlegg. I 1880 ble det foretatt en reorganisering av eierselskapet, og i 1905 ble selskapet kjøpt av The Keller Partington Paper Pulp Co. Ltd. (Borregaard).

Borregaard produserte blek cellulose på Hafslund Sulfitfabrik til slutten av 1940 årene da den ble nedlagt.

I 1951 ble aksjeselskapet Hafslund Sulfitfabriks navn forandret til A/S Helgeby Bruk. Dette selskapet ble oppløst i begynnelsen av 1980-årene.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com