GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Hama

Selskapets aksjekapital var kr 36.000 fordelt på 96 aksjer. Formålet var fraktfart med barkskipet Hama på 611 register tonn. Selskapets bestyrer var Jul E Hanssen og skipets kaptein var Alfred Jørgensen.

Dersom man ville selge aksjene, så måtte disse først tilbys bestyreren på aksjonærenes vegne. Forkjøpsretten måtte benyttes i løpet av 4 dager.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com