GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Hasseldalens Jernskibsbyggeri

Selskapet hadde en aksjekapital på 150.000 kr., fordelt på 300 aksjer a kr. 500. I løpet av en 3 års periode bygget man til sammen 7 skip, hvorav flere til skipsreder William Hansen fra Bergen. Størrelsen på skipene var ca. 1.200 br. ton. På det meste arbeidet det ca. 200 mann ved verftet.

En del av de gamle bygningene på stedet er bevart som et privat museum. Skipsreder Atle Bergshaven er eier, og har i dag sitt rederikontor her.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com