GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Indherreds Aktie Dampskibsselskap

Dette selskapet var et resultat aven fusjon mellom følgende selskaper: Levanger Dampskibsselskab Interessentskab, stiftet i 1880. Indherres Dampskibsselskap A/S, stiftet i 1854, Steinkjær Dampskibsselskap A/S, stiftet i 1857 og Indtrøndelagen Dampbaadsamlag A/S stiftet i 1875. De fire selskaper ble i 1900 enige om å slå seg sammen og tok navnet INDHERREDS AKTIE DAMPSKIBSSELSKAB A/S. Totalt fikk det nye selskapet en aksjekapital på 400.000 kr. fordelt på aksjer a kr. 100,-.

Selskapet ble det dominerende lokalruteselskap mellom Trondhjem og Nord-Trøndelag. Selskapet disponerte i alt 6 lokalbåter. Selskapet ekspanderte etterhvert og det er ikke kjent når selskapet opphørte.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com