GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
International

Dampskipsselskapet International A/S ble stiftet i Sandefjord i 1903 av skipsreder A.F. Klaveness. Aksjekapitalen var på 800.000 kroner fordelt på aksjer a kr 1000. I 1907 flyttet Klaveness hele sin virksomhet til Lysaker utenfor Oslo.

Selskapet International A/S var engasjert i oversøisk fruktfart og da særlig bananer, noe aksjebrevets dekorasjon bærer preg av. Fartøyene de disponerte var fruktskipet "VERA" og"VERONA• som begge lastet 65.000 cub.fot. som gikk på certeparti til United Fruit Company. samt lasteskipet "SJØSTAD" på 1725 t.dw. Selskapet betalte stort sett ut 10 % utbytte hvert år.

Aksjebrevene er signert av Anton Fredrik Klaveness (1874- 1958). Han var også disponent for hovedselskapet Klaveness dampskibsselskab A/S (se lot nr 462.) Forøvrig var han inititativtageren til opprettelsen av Klaveness Bank i 1917.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com