Kistefos Træsliberi
Aksjeselskap historie.Denne bedriften som ikke ligger langt i fra Hønefoss ble stiftet 27. juni 1889. Aksjekapitalen var 300.000 fordelt på 60 aksjer a kr 5.000. Kun 8 aksjonærer var med fra begynnelsen.

Den store drivkraften bak etableringen var Consul Anders Sveaas. Selskapet ble meget godt drevet og man tjente gode penger. Det ble delt ut årlige utbytter på 15 - 20 %.

I 1907 ble det besluttet å skrive opp aksjekapitalen til kr 900.000 uten ny innbetaling. Aksjenes pålydende ble endret til kr 2.500 fordelt på 360 aksjer.

Det var liten scripofil interesse på den tiden, Under direksjonsnmøte den 27. september 1907 "De gamle aktiebrevene blev tilintetgjorde ved at brændes i den samlede Direktions nærvær"

Viul A/S, som den gang var et datterselskap av Bergen Bank, kjøpte i 1985 Kistefos Træsliberi. Det ble betalt over kr 100.000 oer aksje.

I 1995 kjøpte Christen Sveaas, tilbake bedriften hans bestefar grunnla. Kistefos Træsliberi eier foruten store skogeiendommer også tomteområder på Kistefoss med de påstående gamle fabrikkbygningene som nå er museum. I dag står anlegget som et nesten intakt tresliperi - et enestående monument over den første tiden i det industrialiserte, moderne Norge!

PS. Les andre Aksjebrev historier.
Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact