GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Klaveness Bank

Denne spesielle banken ble stiftet I 1916 av skipsreder A F. Klaveness, som også satt i bankens styre. Aksjekapitalen var på 12 millioner kroner, fordelt på aksjebrev pålydende kr 2500 og kr 250. Banken holdt til i Øvre Slottsgate 5 i Oslo.

Denne Banken ble også hardt rammet av bankkrisen i tyveårene og ble satt under offentlig administrasjon i oktober 1926 og ble likvidert. Dividenden som ble utbetalt var på rundt 50%.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com