GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Klosters Rederi

Dette er selskapet som dagens børsnoteret VARD har sin opprinnelse fra. Klosters Rederi ble stiftet i 1924 av Lauritz Kloster og Gunnar Knudsen i spissen.

Aksjekapitalen var på 4,5 mill kroner fordelt på aksjer a kr 2500. Selskapet hadde en rekke skip som alle hadde navn som endte på -vard. Rederiet har drevet godt i alle år og ble for noen år siden notert på Oslo Børs. Før dette hadde selskapet vært en rederi dominert av den nærmeste familie.

Aksjebrevne i Klosters Rederi ble makulert og tilintetgjort i forbindelse med at Selskapet ble notert på Oslo Børs under navnet Vard. Aksjebrev er således meget vanskelig å få fatt på.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com