GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Kongsvinger Tændstikfabrik

Fabrikken ble anlagt i 1878 ved Vinger i Solør og lå på leid grunn under gården Tråstad.Fabrikken bestod av fire byggninger og i 1879 sysselsatte bedriften 28 mann og 43 kvinner.Mange av disse var barn!

Til å lime fyrstikkesker var nærmere 200 personer sysselsatt utover bygdene. I 1881 produserte fabrikken årlig 20.000 gross med fyrstikker av meget god kvalitet.Eskene var imidlertid dårlige.

Fra 1880 ble selskapet overtatt av ingeniør Ragnvald Tandberg som hadde kjøpt opp alle aksjene.På det meste var ca. 100 personer ansatt ved fabrikken.Etter arbeidstid den 17.august 1883 ble fabrikken rammet av brann,og ble ikke bygget opp igjen.

Selskapets fyrstikker ble for det meste avsatt på hjemmemarkedet, men det er kjent at fabrikken også hadde en etikett som et "Red Robin"og som også var beregnet på det australske markedet.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com