GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Kristiania Øre Bank

Banken ble opprettet i 1898 under navnet "Totalistenes Aktiebank A/S". I bankens vedtekter het det: "skulde fremme sparesandsen og støtte avholdsfolket i det praktiske gjøremål". Aksjekapitalen var på beskjedne 1 00.000 kr. fordelt på aksjer a kr. 25,-. Aksjene skulle betales med minst 1 krone pr. mnd. og skulle være innbetalt innen 24 måneder som det het i selskapets vedtekter.

Som følge av Kristiania-krakket i 1899 fikk banken store problemer i perioden 1900- 03 og det var fare for bankens videre skjebne. Samtlige ansatte fikk sin lønn redusert med 50%.

I 1901 ble det åpnet adgang for at andre enn avholdsfolk kunne bli valgt i styret, og banken forandret sitt navn til Kristiania Ørebank A/S.

Fra 1904 samarbeidet banken med forsikringsselskapet "Glitne" og flyttet sine lokaler dit. Dette samarbeide varte til 1908. Banken var den første til å innføre såkalte sparemerker og hver en ti-års periode solgte banken slike merker for nærmere 1.3 mill. kroner. Dette gjorde det mulig for banken å øke sin aksjekapital med 100% i 1916. (kr. 100.000 fordelt på 1000 aksjer). Det er fra denne kapitalutvidelsen dette aksjebrevet stammer. Knapt et halvt år senere ble aksjekapitalen igjen økt med 150.000 kr. til 250.000 samtidig som banken endret navn til Kristiania & Oplands Veksel bank A/S. Kort etter skaffet Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon seg aksjemajoriteten og overtok ledelsen av banken, inntil den i 1926 ble omdøpt til Arbeidernes Landsbank A/S - idag Landsbanken.

Mere aksjebrev informasjon


Kristiania Øre Bank aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com