GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Kristiania Folkebank

Banken ble etablert i 1888, og var lenge en forholdsvis liten Kristianiabank. Den slapp greit unna ”Kristianiakrakket” omkring århundreskiftet. I 1916 ble aksjekapitalen doblet til 1,2 millioner kroner. Flere kapitalutvidelser fulgte og i 1945 var bankens aksjekapital 6 millioner kroner.

I 1961 ble den fusjonert med Kristiania Hypotek-og Realkredit Bank. Fem år senere gikk banken inn i Andresens Bank, som igjen ble en del av Kreditkassen i 1975.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com