Løiten Brænderi
Aksjeselskap historie.Dette spesielle selskapet kunne ha fylt hele websiden vår. De aller fleste har vel et forhold til denne så berømte bedriften,kjent for sin gode akevitt. Hjemmebrenning var en lovlig og utstrakt gesjeft på Hedemarksbygdene i første halvdel av det forrige århundrede.På slutten av 1840-tallet ble dette forbudt og produksjon av alkohol måtte kun skje gjennom regulerte selskaper.

Dette gjorde at LØITENS så dagens lys i 1855.Da ble selskapet stiftet og den første generalforsamling ble avholdt den 21.juli 1855. Selskapet var egentlig et interessentskap og bestod kun av 36 aksjer a`250 speciedaler (evnt.500 SPD) Driften gikk ikke særlig bra fordi mange av aksjonærene aldri innbetalte aksjekapitalen.

Brenneriet ble derfor gjort om til et nytt interessentskap,med den konstituerende generalforsamling den 9.april 1864.En gammel aksje ble byttet om i to nye a`125 SPD. D ette selskapet har bestått frem til våre dager.

Etter 1945 ble alt salg av brenneriets akevitt foretatt av a/s Vinmonopolet. For ytterligere historikk henvises til boken om Løitens Brænderi 1855-1955 av E.Lillevold.

PS. Les andre Aksjebrev historier.

Løiten Brænderi Aksjebrev

Løiten Brænderi Aksjebrev Løiten Norge 1968Kopiering av materiale fra Grinebiter.com for bruk andre steder er ikke tillatt uten avtale.

Purchase Policy  |   Copyright Information  |   Stock Certificates  |   Contact