GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Løitens Nordre Arbeiderforening

Dette spesielle selskapet så dagens lys i slutten av forrige århundrede. Intensjonen bak selskapet var at Arbeiderforeningen på stedet skulle få sitt eget hus. For kun kr 5 pr aksje kunne man bli medeier i samfundshuset på Skjold samt en tomt med et utendørs dansegulv kalt" "Søppelbrettet" i Nordbygda i Løten. Da huset far ferdig ble det tatt i bruk av hele bygda både til politiske møter, fester og andre sammenkomster.

I 1923 skjedde det så noe i norsk politisk historie som også fikk følger for hverdagslivet i Løten. Strid i arbeiderpartiet gav liv til et nytt parti;Norges Kommunistparti(NKP). I Nordbygda var kommunistene i flertall. De beholdt navnet Løiten nordre arbeiderforening og fikk huset Skjold etter splittelsen.

Arbeiderpartiet tok navnet Løiten nordre arbeiderlag og fikk Søppelbrettet, tomta med dansegulvet. bygningen står fremdeles i dag og det er fortsatt kommunistene som eier det.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com