GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Løven Dampskipsselskapet

Dampskipsselskapet Løven fra Sandefjord ble stiftet i 1928 med kun 30.000 kroner i aksjekapital fordelt på 60 aksjer a kr. 500. Formålet var regelmessig fraktfart mellom Larvik-Sandefjord-Oslo og mellomsteder, evetuelt andre steder som det heter i vedtektenes paragraf 1.

I styret satt blant annet Anders Jahre (1891-1978?). Han var dengang en kommende stjerne innen innen shipping og hadde på samme tidspunkt også grunnlagt hvalfangerselskapet Kosmos. Anders Jahre trenger neppe noen nærmere omtale.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com