GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Langø Dampskibsselskab

Selskapet ble stiftet i Toften 15.1.1891. Aksjekapitalen var på 420.000 kroner fordelt på 420 aksjer. Selskapet eide fartøyet LANGØ som etter vedtektene skulle benyttes til Slæping, Isbrydning, Indenriks fragtfart og leilighedsvis transport av passagerer.

Selskapet likviderte i 1899 etter beslutning av ekstraordinær generalforsamling avholdt den 22. august ved at Langø ble overdratt til Hindø Dampskibsselskap A/S for kr. 23.500. Beløpet skulle så fordeles på Langøs aksjonærer og Langø dis A/S oppløses. For de av aksjonærene i Langø som ønsket å konvertere beløpet i aksjer i Hindø Dampskibsselskap A/S kunne de gjøre det etter en kurs a kr. 120,-samt ha rett til utbytte i HINDØ DIS A/S fra 1899.

Aksjonærene hadde altså valget om å få utstedt nye aksjer i HINDØ DIS A/S eller motta kontant oppgjør på ca. 64% av pålydende i LANGØ DIS A/S. Det er ikke kjent hvor mange aksjonærer som valgte å bli aksjonærer i HINDØ DIS A/S.

Mere aksjebrev informasjon


Langø Dampskibsselskab aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com