GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Larsens Våbenforretning

Dette lille selskapet, som holdt til i Karl Johansgt. i Oslo og som produserte våpen og jaktgeværer, samt hadde egen forretning, bør være godt kjent av litt eldre jegere.

Selskapet hadde kun utstedt 50 aksjer a kr. 600,-. Et av Aksjebrevene avbildet her er utstedt til selveste skipsreder Fred. Olsen, som antas å ha vært en god kunde i forretningen. Selskapet opphørte på 70-tallet engang.

Larsens Våbenforretning aksjebrev old stock Certificate


Mere aksjebrev informasjon


Larsens Våbenforretning aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com